Um alle Inhalte sehen zu können, benötigen Sie den aktuellen Adobe Flash Player.

NYITÓLAP NYITÓLAP-másolat ISKOLATÖRTÉNET EREDMÉNYEINK TANÁRAINK TANÍTÓINK DOKUMENTUMOK KÉPGALÉRIA,TABLÓK KÉPGALÉRIA II. KÉPGALÉRIA III. KÉPGALÉRIA IV. PÁLYÁZAT VIDEO TEHETSÉGGONDOZÓ EUROPEAN TALENT POINT MÜVÉSZETI OKTATÁS NÉPTÁNC KÉZMŰVESSÉG RAJZ SPORT MINŐSÉGIR.PROG. MINŐSÉGIR.PROG.KIEG. KÖZLEMÉNYEK KÉPES PROGRAMJAINK ÉLMÉNYMŰHELY KONFERENCIÁK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NYITÓLAP-RÉGI 

TEHETSÉGGONDOZÓ

TEHETSÉGGONDOZÓ

KÖZPONT

Havi program a Tehetsggondozó Központban:

Megkezdődött az iskola, beköszöntött az ősz

Link: https://youtu.be/7nyPWQMociE

DECEMBER-Adventi gyergyagyújtás négy alkalommal.-Adventi meglepetés-minden napra. Kezdetben iskolai, majd osztálykeretben, a karácsonyvárás időszakában versekkel, és a néphagyományok megismertetésével lepjük meg a gyerekeket.-Kézműves foglalkozás: asztaldísz készítése. (1-8. osztályig)A "Zene délelőtt" során a felsős zenei tehetségigéretek karácsonyi dalokat adnak elő az alsós tanulók számára.-"Karácsonyi filmvetítés"- a film megtekintése és megbeszélése.-Felhívás "Népi játékok" gyűjtésére: a gyerekek a nagyszülők elmondása alapján már feledésbe merülő népi játékokat gyűjtenek. (1-8. osztályig)

A tehetséggondozó programunk célja, hogy biztosítsa a tanulóknak azokat a lehetőségeket, amelyek elősegítik képességeik hatékonyabb kibontakoztatását. A képességfejlesztés mellett a személyiségtényezők formálása is kiemelt szerepet kap. E két fő irányon belül további négy általánosan elfogadott alapelv fogalmazódott meg a célkitűzésekre vonatkozóan, amelyek a program megvalósítása során kiemelt figyelmet kapnak:- a tehetségígéretek erős oldalának fejlesztése,- a tehetségígéretek gyenge oldalának kiegyenlítése,- a megfelelő légkör megteremtése,- szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.A komplex programba való beválogatás előtt az alsó tagozatos tehetségígéretek fejlesztése az „Elmeedző” és a Mozgáskoordinációs” tréning során valósul meg. A 4. osztály minden tanulójának a részképességeit pszichológus méri fel: - a tanulók figyelmének mennyisége, minősége,- verbális, vizuális memória,- figurális lényeglátás,- problémamegoldás képessége.A mérési eredmények mellett figyelembe vesszük a tanulók tanulmányi eredményeit (versenyeredményeket), illetve az osztályban tanítók és osztályfőnökök véleményét is.A tehetségazonosítás eredményeképpen megfelelő adatok állnak a pedagógusok rendelkezésére a tanulók képességeiről, személyiségéről. Az ismeretek birtokában 5. osztályban elkezdődik a tudatos tehetségfejlesztő munka, a differenciált képességfejlesztés.Konkrét cél:–a tanulók egyéni adottságainak, képességeinek felderítése,–a személyiség sokoldalú kibontakoztatása,–a tanulók kellő motiválása,–az egyéni differenciálás megvalósítása.A differenciált képességfejlesztés során a tanulók a matematika és a magyar nyelv és irodalom, tantárgyakat csoportbontásban tanulják, a többi órákon hagyományos osztálykeretben történik az oktatás. A tagozatos gyerekek az idegen nyelvet heti 5 órában tanulják, tanulásmódszertan és pályaorientáció is beépül az órarendbe.A hatásvizsgálatok során a képességek fejlődésén túl, a teljesítményt jelentősen befolyásoló háttértényezők (motívumok, tanulási stratégiák, személyiségtényezők) alakulását is figyelembe vesszük.Így az 5. osztály elején longitudinális vizsgálat kezdődik.A program fő célja az IQ és a teljesítményt döntően befolyásoló háttértényezők intenzív fejlesztése, valamint a gyerekekben rejlő speciális képességek felismerése és fejlesztése.A szülők és nevelők tájékoztatása a mérési eredményekről és a további teendőkről folyamatosan zajlik szülői értekezletek, fogadóórák, megbeszélések keretében.6. osztály végén, ill. 8. osztály végén az Országos Kompetenciamérés eredményeinek vizsgálata, elemzése is mutatja tanulóink fejlődését.8. osztály után a középiskolák visszajelzései alapján történik a nyomonkövetés és a szervezett programokra ( Tehetségnapok, pályázatok) is visszahívjuk volt diákjainkat mentoroknak, előadóknak.

European Talent PointWe have been nurturing talents since 1977 in different ways.Our complex Talent Nurturing Program started in 2005 with the help of the Department of Educational Psychology of Debrecen University.We have adopted some other successful programs and completed according to our special needs.From the beginning we have been emphasizing teachers' trainings. 2 teachers graduated at the University of Debrecen as an expert on gifted education and they also have got the ECHA'S diploma. One of our teachers graduated at Eszterházy Károly University of Applied Sciences as a teacher of talent development. All the members of the teaching staff participated in teachers' trainings in this field.We were among the first members of theTalent Points n Hungary. We were accredited as an excellent Talent Point in 2011 and 2014.We have been taking part in conferences and we have organised two Talent Nurturing Conferences with the help of the Hungarian Association for Talent Development so far.Since 2007 we have been providing assistance to less experienced schools, institutions and encouraging the creation of new Talent Points in our region.We presented our good practice in different section meetings of Talent Nurturing Conferences. It was published by the National Talent Program in a book.The main purposes of our talent program are to:• explore the pupils' individual abilities• develop pupils' intelligence and the background factors more intensively, • realise and develop their specific abilities• motivate them• achieve the individual differentiation.The pupils' competition results (regional, national) and their acceptance at the secondary schools show the efficiency of the program.

http://tehetseg.hu/

http://www.vasvaruiskolaozd.com


http://www.magix.com mailto:ihre@e-mail-adresse.com